Wyniki z przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność gastronomiczną, na okres do 9 lat.

Przetarg pisemny nieograniczony odbył się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, pokój nr 12, w dniu 14 lutego 2019 roku o godz. 10:00. Składał się z części jawnej i niejawnej. Przetarg został zamknięty w dniu 15 lutego 2019 roku, z chwilą podpisania protokołu.

W oparciu o wskazane w Regulaminie kryteria Komisja przetargowa wybrała do zawarcia umowy dzierżawy najkorzystniejsze Oferty:

  • Na punkt Nr 50/1:

Oferta Nr 6 – złożona przez Bartosza Stępnik, prowadzący działalność MJB Polska Sp. z o.o., Wrocław, z zaoferowanym czynszem dzierżawy za jeden sezon w wysokości 66.000,- zł netto i okresem dzierżawy od 01 maja do 30 sierpnia w latach 2019 – 2027.

  • Na punkt Nr 52/1:

Oferta Nr 3 – złożona przez Edytę Lewczuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EKOSTAL EDYTA LEWCZUK, Warszawa, z zaoferowanym czynszem dzierżawy za jeden sezon w wysokości 128.200,- zł netto i okresem dzierżawy od 01 maja do 30 września w latach 2019 – 2027.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie