Wyniki konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Orunia w Gdańsku, na okres do 3 lat

Wyniki konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku, na okres do trzech lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 07 września 2018 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku na okres do trzech lat, do zawarcia umowy najmu wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez:

  • CAFE+CO DELIKOMAT Sp. z o.o. – Bielsko-Biała

ze stawką dzienną czynszu najmu za 1 m² netto: 532,74 zł.