Wyniki konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku, na okres do 3 lat

Wyniki konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku, na okres do trzech lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 08 stycznia 2019 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku na okres do trzech lat, do zawarcia umowy najmu wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez PROFI VEND RAFAŁ MAZUR – Wiry, ze stawką dzienną czynszu najmu za 1m² netto: 15,19 zł (słownie: piętnaście złotych 19/100).