Wyniki konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku, na okres trzech lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 8 kwietnia 2019 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku do zawarcia umowy najmu wybrano ofertę korzystniejszą złożoną przez:

KAFFERIA S.C. DOBIESŁAW JOCEK TOMASZ WAWRYCZUK – Olsztyn, ze stawką dzienną czynszu najmu za 1m² netto: 44,08 zł (słownie: czterdzieści cztery złote 08/100).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie