Wyniki konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, na okres do trzech lat.

Wyniki konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, na okres do trzech lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 26 czerwca 2018 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na okres do trzech lat, do zawarcia umowy najmu wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Mateusza Mazur prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VEMAT AUTOMATY ŻYWNOŚCIOWE MATEUSZ MAZUR – Poznań, ze stawką dzienną czynszu najmu za 1m² netto: 18,18 zł.