Wyniki konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie Pływalni Krytej przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku.

Wyniki konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie Pływalni Krytej przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 3 sierpnia 2017 roku, złożonych w GOS w Gdańsku na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie Pływalni Krytej przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku, do zawarcia umowy najmu wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Mateusza Mazur prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VEMAT AUTOMATY ŻYWNOŚCIOWE MATEUSZ MAZUR – Poznań, ze stawką czynszu najmu za 1m²/m-c netto: 469,- zł.