Wyniki konkursu ofert na najem jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Wyniki konkursu ofert na najem jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 20 czerwca 2018 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, do zawarcia umów najmu wybrano niżej wymienione podmioty:

  1. Sylwia Kula-Gdaniec – Akademia Pływania Marlin, (Oferta Nr 1); 

poniedziałek              godz. 17.20-18.40      stawka – 839,70 zł

poniedziałek              godz. 19.20-20.40      stawka – 760,90 zł

środa                         godz. 19.20-20.40      stawka – 760,90 zł

 

   2. MySportPlus Adam Sikorski, (Oferta Nr 2);

środa                        godz. 17.20-18.40      stawka – 950,- zł

 

 3. FHU Ribas Krzysztof Rybarczyk, (Oferta 4); 

wtorek                      godz. 17.20-18.40      stawka – 1.020,49 zł

wtorek                      godz. 19.20-20.40      stawka –   842,25 zł

czwartek                   godz. 17.20-18.40      stawka – 1.020,49 zł

czwartek                   godz. 19.20-20.40      stawka –   801,25 zł