Wyniki konkursu ofert na najem jednostek basenowych w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2017/2018.

Wyniki konkursu ofert na najem jednostek basenowych w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2017/2018.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 26 września 2017 roku, złożonych w GOS na najem jednostek basenowych w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2017/2018, do zawarcia umów najmu wybrano niżej wymienione podmioty:

  1. Adam Mikołajewski, ul. Suchanka 3/10, 80-772 Gdańsk, ACTIVE WAY ADAM MIKOŁAJEWSKI ul. Suchanka 3/10 80-772 Gdańsk, (Oferta Nr 1)
    środa godz. 17.20-18.40 stawka – 777,77 zł
  2. Piotr Trojanowski, ul. Olsztyńska 3c/130, 80-395 Gdańsk, prowadzącym Centrum Rekreacyjno-Sportowe AQUA Piotr Trojanowski, ul. Rdestowa 140 E/52, 81-577 Gdynia, (Oferta Nr 3)
    czwartek godz. 17.20-18.40 stawka – 824,88 zł