Wyniki konkursu ofert na najem jednostek basenowych w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.

Wyniki konkursu ofert na najem jednostek basenowych w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 21 czerwca 2018 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem jednostek basenowych w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, do zawarcia umów najmu wybrano niżej wymienione podmioty:

1. Agnieszka Szembowska, (Oferta Nr 1);                                                                                                                                                                               

poniedziałek        godz. 17.20-18.40     stawka – 781,99 zł

środa                   godz. 17.20-18.40     stawka – 741,25 zł

   2. MySportPlus Adam Sikorski, (Oferta Nr 2);

piątek                   godz. 17.20-18.40     stawka – 702,- zł

   3. PRO SPORT Wojciech Rząsa, (Oferta 3);

wtorek                  godz. 19.20-20.40     stawka – 811,- zł