Wyniki konkursu ofert na najem jednostek basenowych na Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

Wyniki konkursu ofert na najem jednostek basenowych na terenie Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu od 8 maja 2018 roku, złożonych w GOS w Gdańsku na najem jednostek basenowych na terenie Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, do zawarcia umów najmu wybrano niżej wymienione podmioty:

1. Damian Mrożek, ul. Słowackiego 15/2, 83-262 Czarna Woda, prowadzący Damian Mrożek FYRSTA – CENTRUM SPORTU I REKREACJI (Oferta Nr 3)

poniedziałek godz. 17.20-18.40 stawka – 1.310 zł
poniedziałek godz. 19.20-20.40 stawka – 1.310 zł
wtorek godz. 17.20-18.40 stawka – 1.230 zł
wtorek godz. 19.20-20.40 stawka – 1.230 zł
czwartek godz. 17.20-18.40 stawka – 1.230 zł
czwartek godz. 19.20-20.40 stawka – 1.230 zł
sobota godz. 11.00-13.00 stawka – 1.850 zł
niedziela godz. 9.00-11.00 stawka – 1.850 zł
niedziela godz. 11.00-13.00 stawka – 1.850 zł

2. Adam Mikołajewski, ul. Suchanka 3/10, 80-772 Gdańsk, prowadzący ACTIVE WAY ADAM MIKOŁAJEWSKI, ul. Suchanka 3/10, 80-772 Gdańsk (Oferta Nr 2)

środa godz. 17.20-18.40 stawka – 802,20 zł
środa godz. 19.20-20.40 stawka – 1.062,20 zł
piątek godz. 17.20-18.40 stawka – 702,20 zł

3. Piotr Trojanowski, ul. Rdestowa 140E/52, 81-577 Gdynia, prowadzący CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE AQUA Piotr Trojanowski, ul. Rdestowa 140 E/52, 81-577 Gdynia (Oferta 6)

piątek godz. 19.20-20.40 stawka – 937,47 zł