Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umów najmu na godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku w ramach aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia 1 września 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku zostały wybrane w dniu 1 sierpnia 2022 roku następujące podmioty:

SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE BĘDĄCE JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY MIASTA GDAŃSKA:

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAUCĄCYCH NR 8, ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk – w ilości 30 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.
  2. XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI, ul. Kołobrzeska 77, 80-396 Gdańsk – w ilości 20 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez w/w podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży do juniora włącznie:

  1. STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA MFS GDAŃSK, ul. Meissnera 5, 80-462 Gdańsk – w ilości 2 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz 1 jednostki w weekendy.
  2. STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY EX SIEDLCE GDAŃSK, ul. Dywizji Wołyńskiej 25B/3, 80-041 Gdańsk – w ilości 2 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Oferenci, którzy złożyli w/w Oferty zostali zaproszeni drogą elektroniczną do wyboru jednostek w tygodniu  w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji do najniższej.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie