Gdański Ośrodek Sportu ogłasza poniżej listę szkół, z którymi zostaną zawarte umowy najmu na korzystanie w roku szkolnym 2023/2024 z godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku w ramach prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAUCĄCYCH NR 8, ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk, w ilości 30 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI, ul. Kołobrzeska 77, 80-396 Gdańsk w ilości 20  jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

w/w  zostaną zaproszeni drogą elektroniczną do wyboru jednostek w tygodniu w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji do najniższej.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie