Wyniki Konkursu Ofert – po weryfikacji wyboru na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2019/2020 od dnia 01 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umów najmu na godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia 01 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku zostały wybrane w dniu 18 czerwca 2019 roku następujące jednostki:

Szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska na zajęcia z zakresu wychowania fizycznego:

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 8 im. Jana Pawła II, Meissnera 9, 80-462 Gdańsk; NIP: 584-191-93-13, REGON: 001237164 – w ilości 30 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.
  1. SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 80 Budowniczych Portu Północnego, ul. Opolska 9, 80-395 Gdańsk; NIP: 584-191-93-65, REGON: 190449630  – w ilości 50 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.
  1. OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY SPORTOWE, ul. Kołobrzeska 77, 80-396 Gdańsk; NIP: 584-191-93-13, REGON: 190345088 w ilości 50 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe i organizacje pozarządowe, rady osiedli/dzielnic działające na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska, działające na rzecz sportu dzieci i młodzieży do juniora włącznie:

  1. AKADEMIA FUTBOLU „MORZE”, ul. Jana Pawła II 1G/8, 80-462 Gdańsk, NIP: 584-275-02-01, REGON: 364591861 – w ilości 4 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.
  1. STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY EX SIEDLCE GDAŃSK, ul. Dywizji Wołyńskiej 25B/3, 80-041 Gdańsk; NIP: 583-251-36-17, REGON: 191549025 – w ilości 2 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Oferenci, którzy złożyli w/w Oferty drogą elektroniczną dokonali wyboru jednostek części boiska od poniedziałku do piątku w kolejności od najwyższej do najniższej, zgodnie ze złożoną ofertą w konkursie. Na podstawie wybranych części boiska powstał Harmonogram udostępniania Obiektu Sportowego przy ul. Meissnera 5 w roku szkolnym 2019/2020.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie