Wyniki Konkursu Ofert na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2018/2019

Wyniki Konkursu Ofert na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2018/2019 od dnia 03 września 2018 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umów najmu na godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia 03 września 2018 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku zostały wybrane w dniu 15 maja 2018 roku następujące jednostki:

A. Szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska na zajęcia z zakresu wychowania fizycznego:

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 8 im. Jana Pawła II, ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk – w ilości 30 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego, ul. Opolska 9, 80-395 Gdańsk – w ilości 50 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Janusza Kusocińskiego, ul. Subisława 22, 80-354 Gdańsk – w ilości 10 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

4. OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY SPORTOWE, ul. Kołobrzeska 77, 80-396 Gdańsk – w ilości 10 jednostek x 0,25 części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku lub 30 jednostek 0,1 części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

B. Szkoły i placówki oświatowe nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne podstawowe i ponadgimnazjalne na zajęcia z zakresu wychowania fizycznego:

1. SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MARCINA GORTATA, ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk – w ilości 4 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku (4 jednostki x 1 x 0,25 części boiska) lub 12 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku (4 jednostki x 3 x 0,10 części boiska).

2. SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SZKOŁA PODSTAWOWA MARCINA GORTATA, ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk – w ilości 4 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku (4 jednostki x 1 x 0,25 części boiska) lub 12 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku (4 jednostki x 3 x 0,10 części boiska).

C. Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe i organizacje pozarządowe, rady osiedli/dzielnic działające na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska, działające na rzecz sportu dzieci i młodzieży do juniora włącznie:

1. STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ JAGUAR GDAŃSK, ul. Budowlanych 49/5, 80-298 Gdańsk – w ilości 5 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku i 1 jednostki całego boiska w weekend.

Oferenci, którzy złożyli w/w Oferty zostaną zaproszeni drogą elektroniczną do wyboru jednostek w tygodniu w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji do najniższej.