Wyniki Konkursu Ofert na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia 30 czerwca 20

Wyniki Konkursu Ofert

na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umów najmu na godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku zostały wybrane w dniu 29.12. 2017 roku następujące jednostki:

A. Kluby sportowe (do juniora włącznie), uczniowskie kluby sportowe i organizacje pozarządowe, rady osiedli/dzielnic działające na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej JAGUAR GDAŃSK ul. Budowlanych    49/5, 80-298 Gdańsk – 4 jednostki części boiska w tygodniu oraz 1 jednostka całego boiska w weekend.

2. Stowarzyszenie Sportowe „BIAŁO-ZIELONE” Gdańsk ul. Szalupowa 7B, 80-299 Gdańsk – 2 jednostki części boiska w tygodniu oraz 1 jednostka całego boiska          w weekend.

B. Szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Janusza Kusocińskiego, ul. Subisława 22, 80-354 Gdańsk – 5 jednostek części boiska            w tygodniu.

Oferenci, którzy złożyli w/w Oferty zostaną zaproszeni drogą elektroniczną do wyboru jednostek w tygodniu i w weekendy.