Wyniki Konkursu Ofert na najem godzin publicznych na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej

Wyniki Konkursu Ofert na najem godzin publicznych na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umów najmu na godziny publiczne na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2017 roku zostały wybrane w dniu 7 lutego 2017 roku następujące jednostki:

Kluby sportowe (do juniora włącznie), uczniowskie kluby sportowe i organizacje pozarządowe, rady osiedli/dzielnic działające na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska

JAGUAR GDAŃSK
ul. Budowlanych 49/5, 80-298 Gdańsk

poniedziałek godz. 15.30-17.00/ połowa boiska stawka najmu wg cennika
wtorek godz. 15.30-17.00/ połowa boiska stawka najmu wg cennika
sobota godz. 09.30-12.00/ całe boisko stawka najmu wg cennika

Szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 im. JANA PAWŁA II ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk

 • poniedziałek – godz. 08.00-09.30 / połowa boiska
 • poniedziałek – godz. 11.00-12.30 / połowa boiska
 • poniedziałek – godz. 14.00-15.30 / połowa boiska
 • wtorek – godz. 08.00-09.30 / połowa boiska
 • wtorek – godz. 12.30-14.00 / połowa boiska
 • wtorek – godz. 14.00-15.30 / połowa boiska
 • środa – godz. 08.00-09.30 / połowa boiska
 • środa – godz. 14.00-15.30 / połowa boiska
 • czwartek – godz. 08.00-09.30 / połowa boiska
 • czwartek – godz. 12.30-14.00 / połowa boiska
 • czwartek – godz. 14.00-15.30 / połowa boiska
 • piątek – godz. 08.00-09.30 / połowa boiska
 • piątek – godz. 11.00-12.30 / połowa boiska
 • piątek – godz. 12.30-14.00 / połowa boiska
 • piątek – godz. 14.00-15.30 / połowa boiska