Wyniki Konkursu Ofert na najem godzin publicznych na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej

Wyniki Konkursu Ofert na najem godzin publicznych na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie jednego zimowego semestru szkolnego 2017/2018 od 4 września 2017 roku do dnia 29 stycznia 2018 roku.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umów najmu na godziny publiczne na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie jednego zimowego semestru szkolnego 2017/2018 od 4 września 2017 roku do dnia 29 stycznia 2018 zostały wybrane:

Kluby sportowe (do juniora włącznie), uczniowskie kluby sportowe i organizacje pozarządowe, rady osiedli/dzielnic działające na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska

  • JAGUAR GDAŃSK
    ul. Budowlanych 49/5, 80-298 Gdańsk – 2 jednostki w tygodniu oraz 1 jednostka w weekendy

Szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 im. JANA PAWŁA II
    ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk – 30 jednostek w tygodniu
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
    ul. Subisława 22, 80-354 Gdańsk – 5 jednostek w tygodniu

Oferenci, którzy złożyli w/w Oferty zostaną zaproszeni drogą elektroniczną do wyboru jednostek w tygodniu i w weekendy w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji do najniższej.