Wyniki konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska na okres od dnia 01 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku, pod ustawienie tymczasowych toalet ogólnodostępnych.

Gdański Ośrodek Sportu po rozpatrzeniu ofert w dniu 23 maja 2017 roku na dzierżawę nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska na okres od dnia 01 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku, pod ustawienie tymczasowych toalet ogólnodostępnych informuje, że do zawarcia umowy dzierżawy wybrano ofertę złożoną przez:

PAMI Arkadiusz Denkiewicz, Paweł Łukaszewski Spółka Jawna, ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań

W Ofercie zaoferowano:

Numer punktu:                                   26

Lokalizacja:                            na lewo od wejścia nr 26 na plażę, za stojakiem rowerowym

– powierzchnię:                                   18,5 m2

– stawkę za 1 m2/m-c netto:     30,00 zł

Numer punktu:                                   51

Lokalizacja:                            na prawo od wejścia nr 51 na plażę

– powierzchnię:                                   18,5 m2

– stawkę za 1 m2/m-c netto:     30,00 zł

Czynsz dzierżawy za cały okres dzierżawy (netto):   2 220,00 zł