Wyniki konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, część działki nr 1/12, obręb 22, położonej w Gdańsku Brzeźnie przed Pawilonem P-II przy Molo, na okres od dnia 1.04.2018 roku do dnia 27.09.2019

Po rozpatrzeniu ofert w dniu 27 listopada 2017 roku na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, część działki nr 1/12, obręb 22, położonej w Gdańsku Brzeźnie przed Pawilonem P-II przy Molo, na okres od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 27 września 2019 roku, na działalność handlowo-gastronomiczną, do zawarcia umowy dzierżawy wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki, złożoną przez „ELA” Elwira JuszczakGdańsk, ze stawkami:

  • powierzchnia 70 m2 w okresie od 1 kwietnia – 27 września w latach 2018 i 2019 roku – stawka 269,- zł
  • powierzchnia 35 m2 w okresie od 28 września 2018 roku – 31 marca 2019 roku – stawka 10,- zł.