Wyniki konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 414 m² zabudowanej budynkiem o pow. 42 m², zlokalizowanej w rejonie Falochronu Zachodniego w Gdańsku na działalność gastronomiczną, na okres trzech sezonów letnich 2018, 2019, 2020

Wyniki konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 414 m² zabudowanej budynkiem o powierzchni 42 m², zlokalizowanej w rejonie Falochronu Zachodniego na części działek nr 74/4 oraz 74/5 obręb 46 w Gdańsku na działalność gastronomiczną, na okres trzech sezonów letnich 2018, 2019, 2020 roku.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu od 21 maja 2018 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w rejonie Falochronu Zachodniego w Gdańsku na okres trzech sezonów letnich 2018, 2019, 2020 roku, do zawarcia umowy dzierżawy wybrano ofertę korzystniejszą:

Oferta Nr 2 złożona przez: Bożenę Szatkowską, prowadząca AGRO PAWŁOWO Sp. z o.o., w Gdańsku, ze stawkami:

61,- zł za 1 m2/ mc netto za nieruchomość gruntową zabudowaną,

2,40 zł za 1 m2/ mc netto za nieruchomość gruntową niezabudowaną,

i czynszem dzierżawy za jeden miesiąc w wysokości 3.454,80 zł.