Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 19 kwietnia 2019 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na dzierżawę miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych przy Budynku Służb Ratowniczych Kąpieliska Morskiego Molo Gdańsk Brzeźno, na okres 3 lat do zawarcia umowy dzierżawy wybrano ofertę korzystniejszą złożoną przez Michała Ścisk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą kawawbiurze.pl Michał Ścisk, Gdańsk, ze stawką dzienną czynszu dzierżawy za 1m² netto: 14,89 zł (słownie: czternaście złotych 89/100).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie