Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 25 kwietnia 2019 roku, złożonych w GOS na dzierżawę części nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, położonych w Gdańsku, przy wejściach na plażę Nr 46, 48, 50, 63, na działalność obsługi toalety publicznej, na okres 3 lat, do zawarcia umów dzierżawy wybrano niżej wymienione podmioty:


Wejście na plażę Nr 46:
Arkadiusz Boruszewski, prowadzący KRANTOR Sp. z o.o., Lubiszewo, z czynszem dzierżawy za cały rok w wysokości: 5.899,50 zł netto.

Wejście na plażę Nr 48:
Paweł Glanert, prowadzący „PABLO” Paweł Glanert, Gdańsk, z czynszem dzierżawy za cały rok w wysokości: 6.033,36 zł netto.

Wejście na plażę Nr 50:
Arkadiusz Boruszewski, prowadzący KRANTOR Sp. z o.o., Lubiszewo, z czynszem dzierżawy za cały rok w wysokości: 10.815,75 zł netto.

Wejście na plażę Nr 63:
Arkadiusz Boruszewski, prowadzący KRANTOR Sp. z o.o., Lubiszewo, z czynszem dzierżawy za cały rok w wysokości: 10.815,75 zł netto.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie