Wyniki konkursu na dzierżawę terenów plaż w Gdańsku na okres sezonu letniego 2017 roku, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego, sporty wodne, wypożyczalnie leżaków

Wyniki konkursu ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska na okres sezonu letniego 2017 roku, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego, sporty wodne, wypożyczalnie leżaków.

Gdański Ośrodek Sportu po rozpatrzeniu ofert w dniu 09 czerwca 2017 roku na dzierżawę nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska na okres sezonu letniego 2017 roku, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego, sporty wodne, wypożyczalnie leżaków informuje, że do zawarcia umowy dzierżawy wybrano ofertę złożoną przez:

  • LUCA – MONIKA SAWCZAK, ul. Marynarki Polskiej 132, 80-865 Gdańsk

na punkt 26 na prawo od wejścia nr 26 na plażę, za kąpieliskiem strzeżonym, o pow. 50 m2 ze stawką za 1 m2/m-c netto 23,00 zł na działalność sporty wodne, w okresie od dnia 15.06 – 15.09.2017 roku.