Wyniki III konkursu ofert na najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Wyniki III konkursu ofert na najem wolnych jednostek basenowych na niecce dużej, wypłyceniu niecki dużej oraz niecce małej w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 18 lipca 2018 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem wolnych jednostek basenowych na niecce dużej, wypłyceniu niecki dużej oraz niecce małej w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, do zawarcia umów najmu wybrano niżej wymienione podmioty:

 1. Zark Sp. z o.o., (Oferta Nr 1)

poniedziałek    godz. 19.20-20.40      stawka – 1.152,- zł

wtorek             godz. 19.20-20.40      stawka – 1.152,- zł

niedziela         godz. 09.00-11.00      stawka – 1.100,- zł

niedziela         godz. 11.00-13.00      stawka – 1.002,- zł

 2. CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE AQUA Piotr Trojanowski, (Oferta Nr 3)

czwartek         godz. 17.20-18.40      stawka – 1.251,20 zł

czwartek         godz. 19.20-20.40      stawka – 1.124,70 zł

sobota            godz. 11.00-13.00      stawka – 1.237,87 zł