Wyniki III Konkursu Ofert na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018

Wyniki III Konkursu Ofert na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018 od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umów najmu na godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku zostały wybrane w dniu 12.02. 2018 roku następujące jednostki:

B. Szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska:

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 8 im. Jana Pawła II, ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk; NIP: 584-201-86-93, REGON: 1237164 do Konkursu Ofert na najem godzin publicznych, w ilości 20 jednostek części boiska w tygodniu.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego, ul. Opolska 9, 80-395 Gdańsk; NIP: 584-191-93-65, REGON: 190449630, do Konkursu Ofert na najem godzin publicznych, w ilości 30 jednostek części boiska w tygodniu.

Oferenci, którzy złożyli w/w Oferty zostaną zaproszeni drogą elektroniczną do wyboru jednostek w tygodniu w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji do najniższej.