Wyniki II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę wterenu plaży w Gdańsku na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat

Wyniki II przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 13 kwietnia 2018 r. na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat.

II Przetarg pisemny nieograniczony odbył się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, pokój nr 12, w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00. Składał się z części jawnej i niejawnej. Przetarg został zamknięty w dniu 13 kwietnia 2018 roku, z chwilą podpisania protokołu.

Do przetargu wpłynęła 1 Oferta, która po weryfikacji w części jawnej została dopuszczona do części niejawnej.

Stawka wywoławcza za 1 m2 powierzchni gruntu miesięcznie, bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych, wynosiła:
– 24,20 zł/m2/mc – na działalność gastronomiczną prowadzoną na nieruchomości zabudowanej,
– 12,12 zł/m²/mc – na działalność gastronomiczną prowadzoną na nieruchomości niezabudowanej,
– 0,03 zł/m2/mc – na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk.

W oparciu o wskazane w Regulaminie kryteria Komisja przetargowa wybrała do zawarcia umowy dzierżawy Ofertę Nr 1 złożoną przez Letni Stadion Sp. z o.o. ul. Czarny Dwór 6/36, 80-365 Gdańsk, z zaoferowanym czynszem dzierżawy za jeden sezon (15 maja – 15 września) w wysokości 54.402 zł netto, ze stawkami:
– 24,30 zł/m2/mc – na działalność gastronomiczną prowadzoną na nieruchomości zabudowanej,
– 12,22 zł/m²/mc – na działalność gastronomiczną prowadzoną na nieruchomości niezabudowanej,
– 0,05 zł/m2/mc – na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk.