Wyniki II konkursu ofert na najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Wyniki II konkursu ofert na najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 18 lipca 2018 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, do zawarcia umów najmu wybrano niżej wymieniony podmiot:

AKADEMIA-SPORTU MATEUSZ SZYNKOWSKI, (Oferta Nr 1)

 

piątek              godz. 17.20-18.40     stawka – 707,- zł