Wyniki II konkursu ofert na najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Wyniki II konkursu ofert na najem wolnych jednostek basenowych na niecce dużej, wypłyceniu niecki dużej oraz niecce małej w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 3 lipca 2018 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem wolnych jednostek basenowych na niecce dużej, wypłyceniu niecki dużej oraz niecce małej w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, do zawarcia umów najmu wybrano niżej wymienione podmioty:

 

  1. Adam Mikołajewski, ul. Suchanka 3/10, 80-772 Gdańsk, prowadzący ACTIVE WAY ADAM MIKOŁAJEWSKI, ul. Suchanka 3/10, 80-772 Gdańsk (Oferta Nr 1)

 

poniedziałek               godz. 17.20-18.40     stawka – 863,30 zł

 

  1. Krystyna Bołgin, ul. Wzgórze Bernadowo 264A/3, 81-583 Gdynia, prowadząca ALFA SZKÓŁKA PŁYWACKA, ul. Wzgórze Bernadowo 264A/3, 81-583 Gdynia, (Oferta Nr 4)

wtorek                        godz. 17.20-18.40     stawka – 766,67 zł