Wyniki II konkursu ofert na najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku w roku szkolnym 2018/2019.

Wyniki II konkursu ofert na najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że na najem wolnych jednostek basenowych na niecce dużej, wypłyceniu niecki dużej oraz niecce małej w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 nie wpłynęła żadna oferta.