Wyniki II Konkursu Ofert na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej

Wyniki II Konkursu Ofert

na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018 od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umów najmu na godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku zostały wybrane w dniu 29.01. 2018 roku następujące jednostki:

A. Kluby sportowe (do juniora włącznie), uczniowskie kluby sportowe i organizacje pozarządowe, rady osiedli/dzielnic działające na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy EX-SIEDLCE GDAŃSK ul. Dywizji Wołyńskiej 25b/3, 80-041 Gdańsk, NIP: 583-251-36-17, REGON: 191549025, KRS: 0000043777 – 1 jednostka części boiska 0,25 w tygodniu.

B. Szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska

1. OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY SPORTOWE, ul. Kołobrzeska 77, 80-396 Gdańsk; NIP: 584-191-93-13, REGON: 190345088, do Konkursu Ofert na najem godzin publicznych, w ilości 5 jednostek części boiska 0,25 lub 15 jednostek części boiska 0,1 w tygodniu.

Oferenci, którzy złożyli w/w Oferty zostaną zaproszeni drogą elektroniczną do wyboru jednostek w tygodniu i w weekendy.