Wyniki II konkursu ofert na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2018/2019

Wyniki II Konkursu Ofert na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2018/2019 od dnia 03 września 2018 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umów najmu na godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia 03 września 2018 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku zostały wybrane w dniu 15 maja 2018 roku następujące jednostki:

C. Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe i organizacje pozarządowe, rady osiedli/dzielnic działające na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska, działające na rzecz sportu dzieci i młodzieży do juniora włącznie:

1. STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ JAGUAR GDAŃSK, ul. Budowlanych 49/5, 80-298 Gdańsk – w ilości 5 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku i 1 jednostki całego boiska w weekend.

2. AKADEMIA FUTBOLU MORZE, ul. Jana Pawła II 1 G/8, 80-462 Gdańsk – w ilości 2 jednostek po 0,1 części powierzchni boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

3. STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY EX-SIEDLCE GDAŃSK, ul. Dywizji Wołyńskiej 25B/3, 80-041 Gdańsk – w ilości 2 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

4. AKADEMIA PIŁKARSKA LG, ul. Załogowa, Nr 2-6, 80-557 Gdańsk – w ilości 7 jednostek części powierzchni boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Oferenci, którzy złożyli w/w Oferty zostaną zaproszeni drogą elektroniczną do wyboru jednostek w tygodniu i w weekend w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji do najniższej.