Przetarg pisemny nieograniczony odbył się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, pokój nr 12, w dniu 3 października 2022 roku o godz. 10:00. Składał się z części jawnej i niejawnej. Przetarg został zamknięty w dniu 3 października 2022 roku, z chwilą podpisania protokołu.

W oparciu o wskazane w Regulaminie kryteria Komisja przetargowa wybrała do zawarcia umowy dzierżawy Ofertę nr 1: złożoną przez Grzegorza Woźniak, firma MDM Auto Sp. z o.o., ul. Zawodników 2, 80-729 Gdańsk, ze stawką 3,41 zł za m2/mc.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie