W dniu 5 września 2023 roku w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29 w Gdańsku przeprowadzono negocjacje stawek czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jantarowej przed Pawilonem P-II przy Molo w Gdańsku Brzeźnie na działalność handlowo-gastronomiczną, na okres do 3 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że w wyniku negocjacji do zawarcia umowy wybrano ofertę złożoną przez Piotra Juszczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PROJEKT Piotr Juszczak – Gdańsk, NIP: 5841416405, REGON: 191862325.

Stawki czynszu:

  • W sezonie letnim 504,00 zł netto m2/mc za nieruchomość gruntową.
  • Poza sezonem letnim 12,96 netto m2/mc za nieruchomość gruntową.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat na podstawie złożonej oferty.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie