W dniu 24 lutego 2022 roku przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego strzelnica – znajdującego się na terenie Stadionu Żużlowego Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na okres do 3 lat, zakończył się bezwynikowo z uwagi na brak zainteresowanych.

Najem lokalu zostanie zaproponowany dotychczasowemu najemcy Stowarzyszeniu „Klub Strzelających Inaczej KSI”, 81-113 Gdynia, ul. Zielona 19F/10, za czynsz obliczony z zastosowaniem 50% stawki bazowej zaokrąglonej w górę do pełnego złotego czyli 6,00 zł netto za 1 m²/mc, zgodnie z § 5 ust.7 Uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie