Wynik rozpatrzenia ofert w dniu 9 marca 2021 r. na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 414 m² zabudowanej budynkiem o pow. 42 m², zlokalizowanej w rejonie Falochronu Zachodniego w Gdańsku na działalność gastronomiczną, na okres dwóch sezonów letnich 2021-22 r.

Wynik rozpatrzenia ofert w dniu 9 marca 2021 r. na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 414 m² zabudowanej budynkiem o powierzchni 42 m², zlokalizowanej w rejonie Falochronu Zachodniego na części działek nr 74/4 oraz 74/5 obręb 46 w Gdańsku na działalność gastronomiczną, na okres dwóch sezonów letnich 2021, 2022 roku.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umowy wybrano ofertę złożoną przez Annę Wiśniewską, firma Piach i Woda Sp. z o.o. Gdańsk, ze stawkami: 9,61 zł za 1 m2/mc netto za nieruchomość gruntową zabudowaną, 1,91 zł za 1 m2/mc netto za nieruchomość gruntową niezabudowaną i czynszem dzierżawy w wysokości 1 114,14 zł/mc netto.