Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umowy dzierżawy wybrano ofertę złożoną przez Rafała Tyburę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rafał Tybura Prywatna Szkoła Tenisa, 80-812 Gdańsk, ul. Zielonogórska 4, ze stawką 2,05 zł za 1 m2/ rok (netto).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie