Wynik rozpatrzenia ofert w dniu 4 listopada 2019 r. na dzierżawę części nieruchomości gruntowej w postaci kortów ziemnych, działka nr 6/2, obręb 716, o pow. 3123 m2 położonej w Gdańsku przy ul. Zielonogórskiej 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, na okres 3 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umowy dzierżawy wybrano ofertę złożoną przez Rafała Tyburę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rafał Tybura Prywatna Szkoła Tenisa, 80-812 Gdańsk, ul. Zielonogórska 4, ze stawką 2,05 zł za 1 m2/ rok (netto).