Wynik rozpatrzenia ofert w dniu 04 lutego 2020 roku na dzierżawę dwóch miejsc pod ustawienie lunet widokowych na główce Mola w Gdańsku Brzeźnie, działka 1/12, obręb 22, na okres 3 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że na dzierżawę miejsc pod ustawienie lunet widokowych na główce Mola w Gdańsku Brzeźnie do zawarcia umów dzierżawy wybrano oferty:

Oferta Nr 1 złożona przez Sławomira Zarembę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Sławomir Zaremba – Gdańsk, ze stawką dzienną za 1 m2/netto w wysokości 14,00 zł – na punkt Nr 1.

Oferta Nr 2 złożona przez Sławomira Zarembę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Sławomir Zaremba – Gdańsk, ze stawką dzienną za 1 m2/netto w wysokości 14,00 zł – na punkt Nr 2.