Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 24 marca 2023 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na dzierżawę nieruchomości będącej w administracji  Gdańskiego Ośrodka Sportu przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony na okres 3 sezonów letnich, od dnia 1 maja do dnia 30 września 2023, 2024 i 2025 roku w trybie bezprzetargowym. Do zawarcia umowy dzierżawy wybrano ofertę złożoną przez Gdańską Fundację Rozwoju Gospodarczego, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, ze stawką czynszu 0,53 zł za 1m2/rok netto powierzchni.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie