Wynik rozpatrzenia ofert w dniu 22 lutego 2023 r. na dzierżawę części nieruchomości gruntowej działka nr 6/2, obręb 216 o pow. 3696 m2, położonej na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zielonogórskiej 4, 80-812 Gdańsk, w postaci kortów ziemnych stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, na okres do 3 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umowy dzierżawy wybrano ofertę złożoną przez Rafała Tyburę, zam. 80-506 Gdańsk, Nadmorski Dwór 1a/3, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PREMIUM DECOR RAFAŁ TYBURA, 80-506 Gdańsk, ul. Nadmorski Dwór 1a/3, ze stawką: 0,52 zł za 1 m2/ mc (netto).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie