Wynik publicznego przetargu ograniczonegoy – ustnej licytacji stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego Bar – kawiarnia znajdującego się w Pływalni Chełm w Gdańsku przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowo – gastronomicznej, na okres do 3 lat

Wyniki II przetargu publicznego ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 46 Bar – kawiarnia znajdującego się w Pływalni Chełm,  80-807 Gdańsk przy ul. Chałubińskiego 13, na okres do 3 lat.

W dniu 05 listopada 2018 roku przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – Nr 46 Bar – kawiarnia w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku, na okres do 3 lat, zakończył się bezwynikowo z uwagi na brak zainteresowanych.

Najem lokalu zostanie zaproponowany dotychczasowemu najemcy „Studio Sylwetki Forfit Dariusz Borcowski” Gdańsk za czynsz obliczony z zastosowaniem 50% stawki bazowej zaokrąglonej w górę do pełnego złotego czyli 15,- zł netto za 1 m²/mc, zgodnie z § 5 ust.7 Uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.