Wynik publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego – Wypożyczalni znajdującego się na Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk w Gdańsku, na działalność wypożyczalni sprzętu wodnego, na okres do 3 lat

Wynik publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego – Wypożyczalni znajdującego się na Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk, ul. Zabi Kruk 15A w Gdańsku, na działalność wypożyczalni sprzętu wodnego, na okres do 3 lat.

W dniu 12 czerwca 2018 roku odbył się publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – Wypożyczalnia, znajdującego się na Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk przy ul. Żabi Kruk 15A, 80-822 Gdańsk, działka nr 233/12 obręb 699, na prowadzenie działalności wypożyczalni sprzętu wodnego, na okres do 3 lat.

Przetarg na najem lokalu użytkowego – Wypożyczalnia wygrała firma BE-LUX SŁAWOMIR LAMPKOWSKI, ul Pałacowa 35, 80-180 Gdańsk ze stawką czynszu – 113 za 1 m2/m-c netto.