Wynik publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem odcinków Nabrzeża VIII w Gdańsku przy Zielonej Bramie składającego się z trzech odcinków o długości 40 mb każdy, przeznaczonego na działalność: turystyczne przewozy pasaż

Wyniki z publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem nabrzeża VIII w Gdańsku przy Zielonej Bramie składającego się z trzech odcinków o długości 40 mb każdy oznaczonych odpowiednio VIII – 1A, VIII – 1B i VIII – 1C, znajdującego się w zasobie Gminy Miasta Gdańska, na okres do 20 lat przeznaczonego na działalność: turystyczne przewozy pasażerskie z możliwością prowadzenia działalności towarzyszącej.

W dniu 11 maja 2018 roku odbył się publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża VIII w Gdańsku przy Zielonej Bramie składającego się z trzech odcinków o długości 40 mb każdy oznaczonych odpowiednio VIII – 1A, VIII – 1B i VIII – 1C, znajdującego się w zasobie Gminy Miasta Gdańska, na okres do 20 lat przeznaczonego na działalność: turystyczne przewozy pasażerskie z możliwością prowadzenia działalności towarzyszącej.

  • Przetarg na odcinek VIII – 1A wygrała ze stawką 3,30 zł mb/dzień netto Żegluga Gdańska Sp. z o.o., ul. Pończoszników 2, 80-830 Gdańsk.
  • Przetarg na odcinek VIII – 1B wygrała ze stawką 3,30 zł mb/dzień netto Żegluga Gdańska Sp. z o.o., ul. Pończoszników 2, 80-830 Gdańsk.
  • Przetarg na odcinek VIII – 1C wygrał ze stawką 3,30 zł mb/dzień netto Darkris Travel s.c., ul. Serdecznikowa 1A/7, 80-589 Gdynia.