Wynik publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem nabrzeża VIII-A w Gdańsku, ul. Wartka na okres 3 lat przeznaczonego na cumowanie jednostki pływającej i prowadzenie na niej działalności handlowo-gastronomicznej bez prawa do ustawienia ogródka gastronomicznego

Wyniki z publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem nabrzeża Nr VIII-A, o  długości 20 mb położonego przy ul. Wartkiej od strony Ujścia rzeki Raduni w Gdańsku, działka nr 384/6, obręb 90, znajdującego się w zasobie Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonego na cumowanie jednostki pływającej i prowadzenie na niej działalności handlowo-gastronomicznej bez prawa do ustawienia ogródka gastronomicznego na przyległym terenie, na okres 3 lat.

W dniu 19 czerwca 2019 roku odbył się publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża Nr VIII-A, o  długości 20 mb położonego przy ul. Wartkiej od strony Ujścia rzeki Raduni w Gdańsku, przeznaczonego na cumowanie jednostki pływającej i prowadzenie na niej działalności handlowo-gastronomicznej bez prawa do ustawienia ogródka gastronomicznego na przyległym terenie, na okres 3 lat.

Przetarg na najem nabrzeża Nr VIII-A przy ul. Wartkiej od strony Ujścia rzeki Raduni wygrał ze stawką 3,30 zł netto/mb/dzień Pan Bogdan Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „U BOGUSIA” USŁUGI GASTRONOMICZNE BOGDAN KAMIŃSKI – Gdańsk.