Wyniki z publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem nabrzeża Nr VIII-A, o  długości 20 mb położonego przy ul. Wartkiej od strony Ujścia rzeki Raduni w Gdańsku, działka nr 384/6, obręb 90, znajdującego się w zasobie Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonego na cumowanie jednostki pływającej i prowadzenie na niej działalności handlowo-gastronomicznej bez prawa do ustawienia ogródka gastronomicznego na przyległym terenie, na okres 3 lat.

W dniu 06 maja 2019 roku odbył się publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża Nr VIII-A, o  długości 20 mb położonego przy ul. Wartkiej od strony Ujścia rzeki Raduni w Gdańsku, przeznaczonego na cumowanie jednostki pływającej i prowadzenie na niej działalności handlowo-gastronomicznej bez prawa do ustawienia ogródka gastronomicznego na przyległym terenie, na okres 3 lat.

Przetarg na najem nabrzeża Nr VIII-A przy ul. Wartkiej od strony Ujścia rzeki Raduni wygrała ze stawką 17,10 zł netto/mb/dzień firma RESTA Sp. z o.o. z Torunia, reprezentowana przez Pana Damiana Nowakowskiego.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie