Wynik publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2 położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim, na okres do 8 lat przeznaczonego na działalność: turystyka i rekreacja wodna

Wyniki publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2 położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim, o długości 20 mb, na działalność: turystyka i rekreacja wodna, na okres do 8 lat.

W dniu 11 czerwca 2018 roku odbył się publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2 położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim, o długości 20 mb, na działalność: turystyka i rekreacja wodna, na okres do 8 lat.

Przetarg na najem nabrzeża A1-2 wygrał OPTIMOTO Sp. z o.o., ul. Trakt św. Wojciecha 165D, 80-017 Gdańsk ze stawką 11 zł mb/dzień netto.