WYNIK PRZETRGU NA NAJEM LOKALU – WC OGÓLNODOSTĘPNEGO W PAWILONIE P-II PRZY KĄPIELISKU MOLO GDAŃSK UL. JANTAROWA W GDAŃSKU NA OKRES TRZECH LAT.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku odbył się przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu – WC ogólnodostępnego w Pawilonie P-II przy kąpielisku Molo Gdańsk, ul. Jantarowa w Gdańsku na okres trzech lat.

Przetarg wygrała ze stawką 34,24 zł/m2/m-c netto PAMI A. Denkiewicz, P. Łukaszewski Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu, ul Sielska 17 A, której lokal będzie wynajęty w przypadku nie przyjęcia wylicytowanej stawki przez dotychczasowego najemcę.