WYNIK PRZETARGU NA NAJEM KOMUNALNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO – POMIESZCZENIA PRZY UL. DŁUGIE POBRZEŻE W GDAŃSKU, NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWO-MAGAZYNOWEJ, BEZ SPRZEDAŻY ALKOHOLU I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA OKRES OD LIPCA 2017 DO 30 WRZEŚNIA 2018.

WYNIK PRZETARGU NA NAJEM KOMUNALNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO – POMIESZCZENIA PRZY UL. DŁUGIE POBRZEŻE W GDAŃSKU, NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWO-MAGAZYNOWEJ, BEZ SPRZEDAŻY ALKOHOLU I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA OKRES OD LIPCA 2017 DO 30 WRZEŚNIA 2018.

 

W dniu 3 sierpnia 2017 roku odbył się przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia przy ul. Długie Pobrzeże
w Gdańsku na okres od lipca 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

Przetarg wygrała ze stawką 34,24 zł/m2/m-c netto Pani Izabela Darda prowadząca działalność pod nazwą AGNES IZABELA DARDA – Gdańsk.