Wynik przetargu na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z zabudową, na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat

Wyniki przetargu z dnia 26 lutego 2018 r. na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z zabudową w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że w dniu 26 lutego 2018 roku przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z zabudową w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat zakończył się bezwynikowo z uwagi na brak zainteresowanych.

Drugi przetarg przeprowadzony będzie w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.