Wynik pisemnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z kortami tenisowymi położonej na działce nr 584/3 obręb 12 przy ul. Abrahama 36, 80-307 Gdańsk, o łącznej powierzchni 2796 m2 z przeznaczeniem na działalność usługową z zakresu sportu i rekreacji, na okres 25 lat

Przetarg pisemny nieograniczony odbył się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, pokój nr 12,                   w dniu 11 marca 2024 roku o godz. 10:00.
Składał się z części jawnej i niejawnej.
Przetarg został zamknięty w dniu 13 marca 2024 roku, z chwilą podpisania protokołu.
W oparciu o wskazane w Regulaminie kryteria Komisja przetargowa wybrała do zawarcia umowy dzierżawy najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Spółkę Cywilną AL BACIO PIZZA & PASTA, ul. Chrobrego 79c/3, 80-414 Gdańsk, ze stawką 60.60 zł/m2/rok netto (słownie: sześćdziesiąt złotych 60/100)

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie