Wynik pisemnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z kortami tenisowymi, położonej na działce nr 584/3, obręb 12, przy ul. Abrahama 36, 80-307 Gdańsk, o łącznej powierzchni 2796 m², z przeznaczeniem na działalność usługową z zakresu sportu i rekreacji, na okres 25 lat

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że w dniu 6 czerwca 2024 roku w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku odbył się pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z kortami tenisowymi, położonej na działce nr 584/3, obręb 12, przy ul. Abrahama 36, 80-307 Gdańsk, o łącznej powierzchni 2796 m², z przeznaczeniem na działalność usługową
z zakresu sportu i rekreacji, na okres 25 lat

Szczegóły przetargu:

 1. Data i miejsce przetargu:
 • Data: 6 czerwca 2024 roku
 • Miejsce: Siedziba Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk
 1. Oznaczenie nieruchomości:
 • Nieruchomość gruntowa wraz z kortami tenisowymi
 • Działka nr 584/3, obręb 12
 • Adres: ul. Abrahama 36, 80-307 Gdańsk
 • Powierzchnia: 2796 m²
 1. Liczba oferentów uczestniczących w przetargu oraz liczba oferentów dopuszczonych do części niejawnej przetargu:
 • Liczba oferentów uczestniczących: 7
 • Liczba oferentów dopuszczonych do części niejawnej: 6
 1. Stawka:
 • Stawka wywoławcza: 0,59 zł/m²/rok netto
 • Najwyższa zaoferowana stawka: 60,70 zł/m²/rok netto (słownie: sześćdziesiąt złotych 70/100)
 1. Wybrany oferent:
 • PADEL SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
 • Adres: ul. Jesionowa 22, lok. 8.5, 40-158 Katowice
 • Zaproponowana stawka: 60,70 zł/m²/rok netto (słownie: sześćdziesiąt złotych 70/100)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie